Dangerous Liaisons 危險關係

Category : Distribution
Country : China

Directed by : Hur Jin-ho
Written by : Yan Geling
Produced by : Chen Weiming
Production Year : 2012
Running Time : 110 minutes
Cast : Zhang Ziyi as Du Fenyu, Jang Dong-gun as Xie Yifan, Cecilia Cheung as Mo Jieyu, Shawn Dou as Dai Wenzhou, Lisa Lu as Madam Du Ruixue, Rong Rong as Mrs. Zhu, Candy Wang as Beibei, Mrs. Zhu's daughter, Ye Xiangming as Wu Shaopu, the demonstrator, Xiao Shuli as Gui Zhen, Zhang Yun as Wen, Mrs. Zhu's maid, Wu Fang as Hong, Jieyu's maid, Chen Guodong as Gen, Zhang Han as Jin Zhihuan, Xue Wei as young lady, Hao Yifei as teacher, Zong Xiaojun as police captain, Yang Fan as policeman, Gang Xiaoxi as dance girl, Zhang Zichen as Cai Lu, Yifan's driver, Piao Yanni as make-up woman, Yan Hongyu as photographer, Jiang Yiyi as manicure maid, Dong Hailong as reporter, Son Seong-jae as saxophonist, Leng Haiming as art director, Yang Chen as MC, Xiang Dong as lawyer, Yin Yanbin as Japanese officer, Jean Favie "Ji En" as the French tailor, Li Shiping as young street beggar,


Synopsis

Set in Shanghai, China in 1939. Madam Mo Jieyu (Cecilia Cheung) has wealth and power, but she doesn't have love. Wealthy playboy Xie Yifan (Jang Dong-Gun) pursues Madam Mo Jieyu among many other ladies. At a party, Madam Mo Jieyu notices Xie Yifan eyeing widow Madam Du Fenyu (Zhang Ziyi). Madam Mo Jieyu then challenges playboy Xie Yifan to a high stake bet. If Xie Yifan can seduce Madam Du Fenyu, then he can also have Madam Mo Jieyu. If he is unable to seduce Madam Du Fenyu then a waterfront property owned by Xie Yifan will belong to Madam Mo Jieyu. The game begins...


Production Still