Zone Pro Site 總舖師

Category : Distribution
Country : Taiwan

Directed by : Chen Yu-hsun
Written by : Chen Yu-hsun
Produced by : Ju Feng Yeh
Production Year : 2013
Running Time : 144 minutes
Cast : Ming Hwa Bai, Yu-An Chein, Bamboo Chu-Sheng Chen, Hsi-Sheng Chen, Hsiang-Ying Chen, Young Hsia, Juli Chen, Po-Wen Chen, Su-Jung Chen, Wan-Hao Chen, Yen-Tso Chen, Yu-Hsun Chen, Shirley Chien, Chiu-Chu Chiu, Hsin-Yu Chou, Pei-Hua Chung, Love Fang, Mao-Yu Fang, Lu Fu-Lu, Jay Han, Paul Ho, Dabow Hsia, Kimi Hsia, Chin-Yu Hsieh, Yu-Wei Hsieh, Chen-Te Hsu, Li-Wen Hsu, Jill Hu, Chuan-Chih Kao, Ming-Wei Kao, Jen-Chien Ke, Jien-Wen King, I-Chen Ko, Maggie Pei-Ying Lai, Hua Tai Lang, Chia-Yen Lee, Lieh Lee, Yung-Feng Lee, Chia-Han Li, Shu-Han Liang, Hui-Jen Liao, Mei-Hsiu Lin, Mi Ling, San-lang Liu, Yen-Chiu Lu, Nien-Hsien Ma, Cheng-Ju Shan, Eli Shih, Hsuan Ting, Wu-Hsiung Tsai, Hsien Tuo, Wei Tzu-Yang, Rhydian Vaughan, Min-Hsu Wang, Tzu-Chiang Wang, Nien-Jen Wu, Pong Fong Wu, Ting-Hung Wu, Li-Yin Yang, Shu-Hui Yang, Tony Yo-ning Yang, Hsin-Yu Yeh, Ju Feng Yeh


Synopsis

Wan returns home with an enormous debt after her modeling career fails, only to find that her family's restaurant has dwindled down to a single noodle stand. The situation is hopeless until a master chef decides to help her family return to glory.


Production Still