Paradise in Service 軍中樂園

Category : Distribution
Country : Taiwan

Directed by : Doze, NIU Chen-Zer
Written by : NIU Chen-Zer, Tseng Li-Ting
Produced by : Doze Niu Chen-zer, Wang Zhongjun, Niu, Jimmy Huang, Liu Wei-jan, Wang Zhonglei, Selina Shen
Production Year : 2014
Running Time : 133 minutes
Cast : Ethan Juan as Pao, Qian WAN as Nini, Jian Bin CHEN as Sergeant Major Zhang, CHEN Yi-Han as Jiao


Synopsis

A young man's coming-of-age journey through military service during tumultuous times in Taiwan's history. 「面對」,永遠需要最多的勇氣


Production Still