Time is Money 十萬夥急

Category : Distribution
Country : Taiwan

Directed by : Kang Kang 康康
Written by : Kang Kang
Produced by : Kang Kang
Production Year : 2015
Synopsis

★台灣喜劇巨星康康首度自編自導自演作品,笑破肚皮 ★香港冷面笑匠吳孟達與新加坡喜劇之王李國煌合作,共創搞笑高峰 ★超過40位台灣藝人共襄盛舉,爆笑連場,開心就好


Cast

Kang Kang 康康, Ng Man Tat 吳孟達, Mark Lee 李國煌, Lotus Wang 王彩樺


Production Still